2109356788

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – choreography/ improvisation

relaxplaiΧορογραφία:
Οι χορογράφοι δημιουργούν νέες ρουτίνες χορού ενώ αναπτύσσουν τις δικές τους ερμηνείες πάνω στο χορό. Βοηθάει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της εκφραστικότητας ενώ αποκαλύπτει μία εξαιρετική μορφή επικοινωνίας.
Αυτοσχεδιασμός:
Ανεκτίμητος στους χορευτές αλλά και σε όποιον απολαμβάνει την κίνηση του σώματος. Επιδιώκει να αναπτύξει τη καλλιτεχνική ελευθερία και δημιουργικότητα στη καθημερινή ζωή. Μερικές φορές άγρια, άλλοτε ήρεμη και στοχαστική, είναι μια ανοιχτή μορφή επικοινωνίας με τον εαυτό μας.